Skip to content Skip to footer

Bokslut & årsredovisning

Vi erbjuder bokslut och årsredovisningar som följer regelverket för ditt företag. Oavsett om du sköter bokföringen själv eller har den hos oss, garanterar vi korrekta och aktuella finansiella rapporter. Kontakta oss idag för att uppfylla alla krav.

Porträtt av Ludwig

01

Inlämning av underlag & Förberedelse

Vi hjälper dig att gå igenom vad som behövs inför bokslutet.

Vårt arbete börjar med att granska det senaste årets finansiella aktiviteter och avgöra om dispositioner eller utdelningar behöver göras.

02

Bokslutet upprättas & Årsredovisning

Nu är det dags att göra periodiseringar, olika avskrivningar samt beräkna avsättning till periodiseringsfond och skatt.

Bokslutet sammanställs i en årsredovisning enligt rådande lagar och regler. Vi hjälper även till med er deklaration.

03

Grundlig genomgång och signering!

Nu är det dags att göra periodiseringar, avskrivningar och beräkna avsättningar till periodiseringsfond samt skatt.

Viktigt med bokslut och årsredovisning

Ökad transparens

Bokslut och årsredovisning ger en tydlig och överskådlig bild av företagets ekonomiska ställning. Detta är viktigt för aktieägare, investerare och andra intressenter.

Bättre beslutsunderlag

Genom att sammanställa och analysera företagets finansiella data kan ledningen fatta välgrundade beslut baserade på den verkliga ekonomiska situationen.

Lagstadgat krav

Bokslut och årsredovisning är lagkrav i många länder. De säkerställer att företag följer regler och bestämmelser, vilket bidrar till rättvis och korrekt ekonomisk rapportering.

Förbättrad affärsstrategi

En detaljerad årsredovisning ger insikter om vilka delar av verksamheten som är mest lönsamma och vilka som kan behöva förbättras eller avvecklas.

Vill du bli kund?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort